DAN NIKOLE TESLE

Manifestacija Dan Nikole Tesle u Nijagari Fols, Kanada održava se svake godine 10.  jula na Trgu Nikola Tesle pored Nijagarinih vodopada. U saradnji sa Kanadskim Tesla tehničkim muzejom, krajem 2004. godine, naša Srpska škola “Nikola Tesla” podnosi zahtev gradu Nijagara Fols da se 10. jul proglasi Danom Nikole Tesle, odnosno da to bude zvaničan praznik u jednom od najlepših i najposećenijih gradova na svetu. Naš zahtev je usvojen i 10. jula 2005. godine gradonačelnik grada Nijagare Fols, gospodin Jim Diodati, zvanično proglašava 10. jul radnim praznikom u ovom gradu. Tim činom uspeli smo da bar malo ublažimo nepravdu koja je na ovim prostorima učinjena prema jednom od najvećih sinova našeg naroda Nikoli Tesli. Jer baš sa ovoga mesta, ostvarivši jedan od svojih najvećih snova, počeo je da obasjava planetu magičnom svetlošću. Svetlošću bez koje ne bismo mogli zamisliti današnji način života. 

TRG NIKOLE TESLE

Nakon proslave desetog Teslinog Dana u Niagari Falls, 10. jula 2019. godine, Srpska škola “Nikola Tesla” u saradnji sa Kanadskim Tesla tehničkim muzejom podnela je zahtev Niagara Parks Commision da se područje oko Teslinog spomenika, koje je ujedno zbog neposredne blizine svetski poznatih Nijagarinih vodopada i jedno od najlepših mesta na svetu sa preko 12 miliona posetilaca godišnje, proglasi Trgom Nikole Tesle (Nikola Tesla Plaza). Odnosno da se kao takvo ucrta u sve geografske i turističke karte, zvanično postavi na veb stranicu Niagara Parks Commision i da bude deo propagandnog materijala ovog područja. Nakon višemesečnog dogovaranja sa predstavnicima Niagara Parks Commision 22. novembra 2019. godine dobili smo rešenje da je naš zahtev usvojen, a 13. januara 2020. godine usledila je i zvanična primopredaja proklamacije Trga Nikole Tesle u Nijagara Folsu, Kanada.

PRIZNANJA

Povodom deset godina naše Srpske škole “Nikola Tesla” i deset godina održavanja manifestacije Dan Nikole Tesle dobili smo mnogo čestitki od pojedinaca i institucija. Posebno nam, znače priznanja koja smo dobili od grada Niagare Falls, odnosno gradonačelnika Jima Diodatija, kao i priznanje koje smo dobili od kanadskog parlamenta, odnosno gospodina Tonija Baldinelija.