Srpska škola „Nikola Tesla“

Srpska škola „Nikola Tesla“ u Nijagari Fals, Kanada počela je sa radom 01. oktobra 2010. godine. Osnovana je pre svega kao potreba da deci srpske zajednice regiona Nijagare pomognemo da se upoznaju sa istorijom, jezikom, kulturom i tradicijom naroda kome pripadaju. Odnosno da svi zajedno učenjem i raznim drugim aktivnostima radimo na očuvanju  našeg identiteta na ovim prostorima daleko od naše matice Srbije. Pored redovne nastave u okviru predviđenog plana i programa rada tokom školske godine, Srpska škola „Nikola Tesla“ organizuje ili učestvuje u organizaciji raznih manifestacija koje imaju za cilj promociju naše matice Srbije i našeg naroda  na ovim prostorima.